O firmie

Firma AJM Sp. z o.o., powstała w 2000 roku pod nazwą AJM Alarmy, Sieci Teletechniczne z przekształcenia firmy Alien. W roku 2006 zmieniła statut prawny na AJM Sp. z o.o.

Od lat 90 ubiegłego wieku firma zajmuje się działalnością w szeroko pojętej branży teletechnicznej  i telekomunikacyjnej, w szczególności w zakresie systemów zabezpieczeń, sieci teletechnicznych, automatyki przemysłowej i systemów sterowania, równolegle rozwijając swoją działalność jako główny wykonawca w procesie budowlanym, realizujący kompleksowe inwestycje zarówno dla zamawiających rynku prywatnego, jak i publicznego, w tym dla wojska, policji i innych służb mundurowych.

Jako wykonawca projektów budowlanych projektujemy, budujemy, serwisujemy i konserwujemy instalacje m.in. w zakresie: budowy, modernizacji i renowacji budynków, elektrycznych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, linii energetycznych SN i NN, instalacji teletechnicznych, instalacji telekomunikacyjnych, automatyki przemysłowej, pomiarów instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych, instalacji sieci światłowodowych (szeroko pasmowe), sieci okablowania strukturalnego, systemy BMS, instalacje systemów BTS- GSM (wszystkie instalacje i systemy niskoprądowe).

W chwili obecnej AJM Sp. z o.o. dysponuje zorganizowanym pionem ochrony informacji niejawnych     oraz kancelarią tajną krajową i międzynarodową, co umożliwia podejmowanie zleceń wymagających pracy z dokumentami objętymi ochroną informacji niejawnych. Firma posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochronny osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, koncesję MSW na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzuli POUFNE oraz NATO i EU CONFIDENTIAL. Spółka jest autoryzowanym partnerem UTC Fire & Security oraz Huawei.

Nasz zespół posiada poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE, a także NATO i EU CONFIDENTIAL wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, upoważnienia dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i ukończone kursy z zakresu projektowania i instalowania systemów alarmowych SA-4.