Przebudowa budynku nr 26 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 2305 Gdańsk Westerplatte

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu programu prac konserwatorskich oraz przebudowie budynku nr 26 na cele magazynowe dla potrzeb Jednostki Wojskowej nr 2305 Gdańsk Westerplatte. Zakres robót obejmuje: roboty demontażowe, wycinkę drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, roboty budowlane remontowe w budynku, wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne, oświetlenie zewnętrzne, budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz budowę chodnika i dojazdu do budynku.