Nasi wybrani Klienci

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • Nokia Siemens Networks Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 • Ericsson Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 • OLPP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 • Polkomtel Sp. z o. o w siedzibą w Warszawie
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
 • PERN „Przyjaźń” S.A. z siedzibą w Płocku
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Spółki skarbu państwa
 • Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. z siedzibą w Koluszkach
 • Izotechnik Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku
 • Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
 • S4E S.A. z siedzibą w Warszawie
 • Mercedes- Benz Sp. z o. o.
 • I wiele inne