Uprawnienia

AJM Sp. z o.o. dysponuje zorganizowanym pionem ochrony informacji niejawnych oraz kancelarią tajną krajową i międzynarodową, co umożliwia podejmowanie zleceń wymagających pracy z dokumentami objętymi ochroną informacji niejawnych.

Firma posiada:

  • Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochronny osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego,
  • Koncesję MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli „POUFNE”,
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli „NATO Confidential”,
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia o klauzuli „Confidentiel UE”,
  • Świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do klauzuli „Poufne, Confidentiel UE/ EU Confidential, NATO Confidential”,